Szczegółowy raport i rekomendacje

Raport końcowy

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka RODO użytkownik aplikacji GDPR Risk Tracker może wygenerować z niej raport końcowy. Raport, który zawiera wszystkie dane wprowadzone w czynności. Ponadto zawarty jest w nim komplet obliczeń, będących składowymi naszej metodyki analizy ryzyka. Każdy raport zawiera część teoretyczną pokazującą szczegółowo, jak ostateczne wartości ryzyk są liczone oraz komplet danych, z których składa się metodyka. Dzięki temu, niezależnie kto i kiedy będzie analizował raport, będzie posiadał komplet informacji umożliwiających zrozumienie tego, skąd wzięły się dane wartości i wyniki.

Raport stanowi finalny etap przeprowadzanej przez użytkownika analizy ryzyka RODO. Wszystkie dane, w tym zagrożenia i zabezpieczenia wybrane przez użytkownika w czasie przeprowadzanej analizy czynności zostają przeanalizowane, a użytkownik otrzymuje kompleksowe podsumowane swoich działań. Raport z analizy ryzyka może być generowany wielokrotnie, po wcześniejszym wprowadzeniu zmian w danym procesie. Dzięki temu użytkownik posiada zawsze aktualną wersję dla procesu zachodzącego w jego organizacji.

Rekomendacje

Najważniejszą częścią raportu są rekomendacje. Rekomendacje ogólne, jak postępować z poszczególnymi wartościami ryzyk oraz szczegółowe rekomendacje dotyczące analizowanej czynności umożliwiające obniżenie ryzyka do wartości akceptowalnych. Po wygenerowaniu raportu i wprowadzeniu w życie rekomendacji przedstawionych w raporcie końcowym. Użytkownik może poprawić elementy we wcześniej analizie i powtórnie wygenerować raport. Nowy raport odda stan faktyczny procesu w danym momencie, co więcej użytkownik będzie mógł porównać proces na podstawie obu raportów. Dzięki temu w łatwy sposób ocenimy zmiany w procesie służące obniżeniu ryzyk i podniesieniu bezpieczeństwa swoich danych.

Dodatkowo użytkownik może wygenerować raport w otwartym formacie MS Word. Plik w tym formacie to specjalnie przygotowany, poprawnie sformatowany dokument z nagłówkami, tabelami i paragrafami tekstu, który można dowolnie modyfikować, uzupełniać o notatki, uwagi lub dopasowywać do swoich potrzeb.