Narzędzie online dla IOD

Zgodność z RODO dla Ciebie i Twoich klientów

GDPR Risk Tracker to narzędzie idealne dla Inspektorów Ochrony Danych. Nasza aplikacja wyręczy Cię w codziennej pracy, dodatkowo oszczędzając Twój czas i wspierając przy tworzeniu analizy ryzyka dla obsługiwanych klientów.

Co daje GDPR Risk Tracker

Wiedza i doświadczenie

Narzędzie oparte o ekspercką wiedzę i doświadczenie

Oszczędność czasu

Automatyzacja i standaryzacja procesów

Skalowalność i elastyczność

Efektywna praca z wieloma ADO

Współdzielenie

Możliwość pracy zespołowej i udostępniania wyników

Transparentność i wiarygodność

 • Wykazanie stosownych działań przed organem nadzorczym
 • Monitorowanie i zarządzanie procesami zgodnie z RODO
 • Kompleksowe dokumentowanie działań i badania zgodności
 • Monitorowanie zgodności dostawców z przepisami RODO
 • Automatycznie generowane raportów
 • Zgodność z aktualnymi przepisami
 • Zwiększenie konkurencyjności

Optymalizacja pracy

 • Ergonomia i wygoda pracy
 • Dostęp online - szybkość, łatwość i dostępność
 • Centralizacja wiedzy i obszaru roboczego
 • Kompletność i spójność analiz
 • Łatwa edycja dostępu i uprawnień
 • Łatwiejsze badanie zgodności z RODO
 • Szybka implementacja rozwiązań zgodnych z RODO
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Eliminacja zbędnych procedur i udrożnienie przepływu danych

Zalety aplikacji

 • Stały rozwój i wprowadzanie nowych funkcjonalności
 • Wsparcie merytoryczne i techniczne zespołu GDPR Risk Tracker
 • Skupienie wszystkich działań związanych z danymi osobowymi w jednym miejscu
 • Pomoc w monitorowaniu i zabezpieczaniu danych osobowych
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
 • Rekomendacje działań chroniących przed naruszeniami bezpieczeństwa
 • Skuteczne zarządzanie zgodnością i ryzykiem związanym z naruszeniem przepisów RODO
 • Zmniejszenie ryzyka otrzymania kar finansowych

GDPR Risk Tracker dla IOD

GDPR Risk Tracker to realne wsparcie i korzyści dla IOD

Aplikacja GDPR Riks Tracker została stworzona z myślą o badaniu, monitorowaniu i analizie zgodności procesów zachodzących w organizacji z aktualnymi przepisami określonymi przez RODO. W zakresie tym stanowi idealne narzędzie wspierające IOD w jego jednym z głównych zadań.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów stojących za aplikacją GDPR Risk Tracker każdy Inspektor Ochrony Danych wie, że opiera się o sprawdzoną metodykę i rozwiązanie gwarantujące uzyskanie zgodności z RODO. Nasze narzędzie jest również regularnie aktualizowane i dostosowywane do zmian i wymogów, jakim muszą sprostać organizacje. Dlatego użytkownicy mają pewność, że w swoich analizach opierają się o aktualne wytyczne zgodne z wymogami prawa.

Aplikacja GDPR Risk Tracker pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz na weryfikację zgodności z RODO. Każdy użytkownik po przeprowadzeniu swojej analizy otrzymuje pełny raport wraz z rekomendacjami, jak poprawić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Regularne przeprowadzanie analiz, wprowadzanie zmian w procesach w oparciu o uzyskane rekomendacje oraz generowanie raportów pokazujących wzrost poziomu bezpieczeństwa to materiał przydatny we współpracy z organem nadzorczym i na wypadek kontroli.

IOD może ponadto korzystać z naszych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, dzięki czemu łatwiej przekaże wiedzę swoim Klientom i zwierzchnikom. Ponadto może brać udział w konferencjach, webinarach i warsztatach organizowanych przez zespół Risk Tracker oraz kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Poszerzając w ten sposób swoją wiedzę i zdobywając nowe doświadczenia.

Aplikacja GDPR Risk Tracker wspiera IOD we wszystkich najważniejszych zadaniach i stanowi znaczne ułatwienie w pełnieniu codziennych obowiązków.

GDPR Risk Tracker to idealne rozwiązanie dla Inspektorów Danych Osobowych wspierające ich w codziennej pracy, prawidłowym dbaniu o dane osobowe oraz w trosce o bezpieczeństwo Klientów. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych. Wypróbuj bezpłatnie nasze narzędzie online do analizy ryzyka i dbania o zgodność z RODO.

Wypróbuj za darmo

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Jarosław Kraszewski - Ekspert GDPR Risk Tracker
Jarosław Kraszewski
Ekspert GDPR Risk Tracker