Gotowe do użycia zestawy danych

Zestawy danych

Jedną z wielu zalet użytkowania aplikacji GDPR Risk Tracker są zawarte w niej gotowe do użycia zestawy danych dostępne dla użytkowników na każdym etapie przeprowadzania analizy. Zestawy danych oparte są o normy ISO oraz o dane zebrane podczas dziesiątek audytów i wdrożeń. Dzięki temu użytkownik posiada w swoich rękach kompletne narzędzie wyposażone w niezbędne elementy do przeprowadzenia skutecznej, poprawnej i zgodnej z wymogami RODO analizy ryzyka.

Zalety dla użytkownika

Korzystanie ze zdefiniowanych zestawów danych to ogromna korzyść dla użytkowników aplikacji GDPR Risk Tracker. Ponieważ skraca czas pracy nad tworzeniem danego procesu zachodzącego w organizacji użytkownika. Nie wymaga od niego fachowej i kierunkowej wiedzy, a dodatkowo użytkownik dostaje gotowe informacje o procesie co pozwala na jego szybkie scharakteryzowanie.

Słowniki

GDPR Risk Tracker powstał jako narzędzie, które zarządzanie rejestrami czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania oraz analizę ryzyka układa w powtarzalny, zaprojektowany proces. Nadrzędnym celem powstania aplikacji była standaryzacja, dzięki której zapewniamy powtarzalność i miarodajność wyników. System został oparty o wiedzę zdobytą w czasie wdrożeń i audytów. Dzięki temu zawiera reprezentatywne zbiory danych, które wykorzystywane są na różnych etapach opisu czynności i analizy ryzyka. Dane te nazywamy słownikami. Są to na przykład: dane osobowe, zagrożenia, zabezpieczenia, itd.

Dla zdecydowanej większości użytkowników dane zawarte w słownikach są wystarczające i pozwalają skupić się na właściwym opisie i analizie ryzyka RODO. W najnowszej wersji aplikacji można jednak edytować i rozbudowywać słowniki po to, aby jeszcze lepiej dopasować GDPR Risk Tracker do potrzeb wymagających klientów i przeprowadzić, jak najdokładniej swoją analizę ryzyka RODO.

W uzasadnionych przypadkach, czyli na przykład wówczas, gdy specyfika przetwarzanych danych jest szczególna albo mogące pojawić się w czynnościach zagrożenia są bardzo nietypowe albo administrator dysponuje zestawem specyficznych zabezpieczeń lub zasobów, rozbudowa standardowych danych okazuje się konieczna.

Szablony

Podobne możliwości dają gotowe szablony analiz zaszyte w aplikacji GDPR Risk Tracker, które w dokładny sposób opisują czynności charakterystyczne dla różnych branż. Dzięki temu użytkownik może skorzystać z przygotowanych przez nasz zespół gotowych opisów procesów, takich jak: rekrutacja, reklamacje czy działania reklamowe. Pozwala to na skupieniu się na samych cechach procesu, zamiast kreowania jego zarysu od zera przez użytkownika. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność czasu, środków i podniesienie jakości przeprowadzanych analiz.