Szablony przykładowych analiz

Szablony w GDPR Risk Tracker

W celu ułatwienia pracy z aplikacją GDPR Risk Tracker jej twórcy przygotowali gotowe szablony, do wykorzystania przez użytkowników. W ten sposób praca z naszym narzędziem staje się jeszcze prostsza i szybsza. Użytkownik nie musi zatem budować swojej analizy od zera, w zamian tego może skorzystać z przykładowego szablonu, który opisuje dany proces w jego organizacji. Co więcej, szablony można dowolnie edytować i dostosowywać do specyfiki swojej branży.

Osoby korzystające z naszego systemu otrzymują gotowe szablony, w oparciu o które mogą przeprowadzić spójną, skuteczną i zgodną z wymogami analizę ryzyka przy minimalnym nakładzie własnej pracy. Dzięki predefiniowanym danym, między innymi w postaci ryzyk, zabezpieczeń i zagrożeń oraz własnej metodyce zaszytej w aplikacji użytkownik może przeprowadzić kompleksową analizę ryzyka dla swojej organizacji. Oczywiście każdy z szablonów można edytować i dostosować go, do charakteru procesu jaki zachodzi w naszej organizacji. Tak, by oddać najlepiej czynności przetwarzania jakie wykonuje podmiot, który reprezentuje użytkownik aplikacji GDPR Risk Tracker.

Wsparcie na każdym kroku prowadzonej analizy ryzyka RODO

Gotowe szablony przykładowych analiz to nie jedyne wsparcie, na jakie może liczyć użytkownik aplikacji. Ponieważ, przez cały proces analizy ryzyka prowadzą go tutoriale w formie video przewodników, przygotowane przez naszych ekspertów. Każdy materiał podzielony jest na fragmenty, które odpowiadają kolejnym krokom w procesie tworzenia własnej analizy ryzyka RODO. Zastosowanie takiego rozwiązania przez zespół GDPR Risk Tracker pozwala użytkownikowi w dowolnym momencie skorzystać z podpowiedzi i wsparcia. Niezależnie od godziny i miejsca, w którym wykonuje analizę ryzyka.

Całe narzędzie zostało stworzone z myślą o jego użytkowniku, dlatego zdecydowana większość pracy leży po stronie aplikacji. Dodatkowo cały proces tworzenia analizy ryzyka RODO został przygotowany tak, by był jak najbardziej intuicyjny od momentu założenia konta, aż do otrzymania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) i raportu końcowego.