Możliwość rozbudowy i dostosowania

Dostosowanie i rozbudowa

Aplikacja GDPR Risk Tracker daje użytkownikowi możliwość rozbudowy i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb organizacji. Takie rozwiązanie pozwala zatem dopasować narzędzie do specyfiki i potrzeb każdego podmiotu, niezależnie od jego wielkości i stopnia rozbudowy poszczególnych działów i struktur.

Twórcy aplikacji doskonale zdają sobie sprawę, że dana czynność w zależności od wielkości organizacji może wyglądać zgoła inaczej. Za taki przykład może posłużyć proces rekrutacji, który może przebiegać na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sposobów od rekrutacji bezpośredniej po pośrednią opartą o outsourcing usługi. Każdy z tych procesów rekrutacji, ze względu na RODO będzie wyglądał zupełnie inaczej. Zadaniem użytkownika, jest odwzorowanie ich w stopniu jak najbliższych rzeczywistej czynności. Dzięki temu analiza ryzyka RODO będzie zgodna ze stanem faktycznym i niebudzącym żadnych zastrzeżeń ze strony urzędu w przypadku ewentualnej kontroli.

Wsparcie ze strony aplikacji

Aplikacja GDPR Risk Tracker wspiera swojego użytkownika oferując mu gotowe szablony przykładowych analiz. Użytkownik otrzymuje zatem wzorcowy materiał, który stanowi jego podstawę do pracy, wzorzec opisujący szczegółowo proces, do którego dochodzi w jego organizacji. Dzięki zdefiniowanym danym, takim jak na przykład: ryzyka, zabezpieczenia i zagrożenia oraz własnej metodyce zaszytej w aplikacji użytkownik może przeprowadzić kompleksową i spójną analizę ryzyka dla swojej organizacji.

Użytkownik nie buduje zatem swojej analizy ryzyka RODO od zera. W zamiast tego ma możliwość skorzystania z przykładowego szablonu, który opisuje dany proces w jego organizacji. Co więcej, szablony można dowolnie edytować i dostosowywać do specyfiki swojej branży. Dzięki czemu wynik końcowy analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) pozwalająca na weryfikację zgodności z RODO stoi na bardzo wysokim poziomie.

Podsumowanie

Gotowe zbiory danych, możliwość szybkiej i prostej edycji gotowych szablonów, słowniki oraz ich rozszerzanie to cechy aplikacji GDPR Risk Tracker do analizy ryzyka RODO wpływające na komfort pracy jej użytkownika oraz jego wygodę i oszczędność czasu. Użytkownik nie musi tracić czasu na kreowanie procesów, otrzymane w narzędziu rozwiązania pozwalają na ich szybkie odwzorowanie, co jest kolejną zaletą naszego narzędzia.