Dla Urzędów i Administracji Publicznej

28

GDPR Risk Tracker jest doskonałym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych w instytucjach publicznych i urzędach. Dzięki mechanizmom upraszczającym i przyspieszającym pracę doskonale wspiera obowiązki IOD oraz specjalistów z zakresu ochrony danych.

Szablony czynności przetwarzania

Możesz stworzyć Rejestr Czynności Przetwarzania w krótkim czasie dzięki gotowym szablonom najczęściej występujących czynności przetwarzania, które zamieszczone są w aplikacji GDPR Risk Tracker.

Predefiniowane słowniki i listy

Wszystkie dane są już przygotowane. Po prostu zacznij ich używać. Obliczaj ryzyko bez zastanawiania się, jak to zrobić.

Kompleksowe raporty

Dokumentuj swoje procesy w postaci rzetelnych i kompleksowych raportów opisujących:

  • cel i zakres czynności
  • wszystkie przesłanki legalizacyjne
  • rejestry, wykazy i listy
  • zagrożenia
  • zabezpieczenia
  • ryzyka
  • podstawy teoretyczne prowadzonych analiz
  • rekomendacje i zalecenia
    i wiele więcej