Spis treści

Artykuł 31 - Współpraca z organem nadzorczym

Administratorpodmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – ich przedstawiciele na żądanie współpracują z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.

GDPR Risk Tracker - współpraca z organem nadzorczym

GDPR Risk Tracker oferuje funkcje, które pomagają administratorom i podmiotom przetwarzającym współpracować z organami nadzorczymi, zgodnie z Artykułem 31 RODO. Narzędzie to umożliwia tworzenie szczegółowych raportów i rejestrów, które mogą być udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie. Dzięki zapewnieniu funkcjonalności analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), GDPR Risk Tracker wspiera organizacje w efektywnym zarządzaniu ochroną danych i wykonywaniu zadań nadzorczych.