Spis treści

 

ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne

Artykuł 1 - Przedmiot i cele
  1. W niniejszym rozporządzeniu ustanowione zostają przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
  2. Niniejsze rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.
  3. Nie ogranicza się ani nie zakazuje swobodnego przepływu danych osobowych w Unii z powodów odnoszących się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
GDPR Risk Tracker - przepisy ogólne RODO

W art. 1 RODO określone zostały cele rozporządzenia oraz jego przedmiot. Celem rozporządzenia jest zapewnienie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych.

Obowiązujące przed wejściem w życie RODO przepisy o ochronie danych osobowych nie byłby dostosowane do zwiększającej się skali przepływów danych oraz szerszego wykorzystywania danych osobowych. Ustanowione w rozporządzeniu przepisy o ochronie osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i  przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych miały na celu wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą, zapewnienie jednolitego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także doprecyzowanie obowiązków podmiotów dokonujących przetwarzania danych osobowych.

GDPR Risk Tracker pomoże Ci dokonać oceny, którym obowiązkom podlegasz jako administrator danych osobowych lub procesor.