Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP)

Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP)

Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP) to element aplikacji GDPR RISK TRACKER zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych w organizacji lub przedsiębiorstwie. Jest to ważny element związany z przestrzeganiem przepisów RODO. 

W automatycznie tworzonym Rejestrze Czynności Przetwarzania (RCP) znajdują się szczegółowe informacje na temat procesów i operacji przetwarzania danych osobowych, w tym:

  • Informacje identyfikacyjne: Dane organizacji lub przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz ewentualnie za reprezentowanie osób fizycznych.
  • Cele przetwarzania: Opis celów, dla których dane są przetwarzane. Może to obejmować zarówno cele główne, jak i dodatkowe, np. cele statystyczne czy marketingowe.
  • Kategorie danych: Wskazanie, jakie rodzaje danych osobowych są przetwarzane, np. dane kontaktowe, medyczne, finansowe, itp.
  • Podmioty odbiorcze: Informacje o ewentualnych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, do których dane mogą być przekazywane, np. współpracujące firmy, instytucje państwowe.

Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP) to także informacje na temat procesów i operacji przetwarzania danych osobowych dotyczące:

  • Przekazywania danych do państw trzecich: Jeśli przetwarzane dane są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informacja o tym fakcie.
  • Okresu retencji: Czas przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu.
  • Źródła danych: Informacja o źródłach, z których pochodzą dane osobowe.
  • Środków bezpieczeństwa: Opis zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych.

Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP) - GDPR Risk Tracker

Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP) ma na celu zapewnienie przejrzystości i zgodności procesów przetwarzania danych z przepisami RODO. Organizacje są zobowiązane do utrzymywania takiego rejestru oraz dostarczania go na żądanie organom nadzorczym w celu weryfikacji zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Dzięki aplikacji GDPR Risk Tracker możesz korzystać z gotowych wzorów i na bieżąco modyfikować swój rejestr przy minimalnych nakładach czasu i pracy.

W przypadku aplikacji GDPR Risk Tracker Rejestrze Czynności Przetwarzania stanowi integralną część systemu, który pozwala na przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnej z wymogami RODO oraz ocenę skutków DPIA (Data Protection Impact Assessment). Dzięki spójności elementów naszego narzędzia i gotowych materiałów wzorcowych, takich jak słowniki oraz szablony przykładowych analiz cały proces tworzenia analiz dla procesów w swojej organizacji przebiega szybko, sprawnie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy oraz dodatkowych narzędzi.