Charakter przetwarzania

Analiza charakteru procesu

Aplikacja GDPR Risk Tracker pozwala na dokładne określenie, jaki charakter ma analizowany przez użytkownika proces. Dzięki odpowiedziom na szczegółowe pytania dotyczące przetwarzania zadane przez nasze narzędzie użytkownik otrzymuje informację, jakim obowiązkom według RODO podlega.

Aby określić charakter przetwarzania, użytkownik zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na zdefiniowane przez aplikację pytania, które pozwolą na wskazania przez system, którym wymogom RODO użytkownik podlega. Aplikacja do analizy ryzyka GDPR Risk Tracker analizuje wymogi z art. 30, 35 i 37 RODO:

Co ważne, użytkownik nie musi znać wymogów płynących z powyższych artykułów ani samej treści rozporządzenia RODO. Zadaniem użytkownika jest tylko udzielenie odpowiedzi na szczegółowe i zdefiniowane w aplikacji pytania. Odpowiedzi oczywiście muszą być zgodne ze stanem faktycznym. W oparciu o prawdziwe dane użytkownik otrzyma pełnowartościowy wynik, raport i rekomendacje oraz zostanie określony charakter analizowanego przez użytkownika procesu.

Analiza procesu w GDPR Risk Tracker

Całość analizy procesu leży po stronie aplikacji GDPR Risk Tracker i jej autorskiej metodyce. Klient w oparciu o wybrane dane i udzielone odpowiedzi otrzymuje na zakończenie swojej analizy ryzyka gotowy raport wraz z rekomendacjami.

Jeśli użytkownik udzielił odpowiedzi odpowiadających stanowi faktycznemu oraz wybrał dane zgodne z cechami procesu otrzymuje pełną i zgodną analizę ryzyka RODO. Ponownie system wyręcza użytkownika w większości pracy, oszczędza jego czas i pozwala na przeprowadzenie działań na bardzo wysokim poziomie, nawet przez osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy kierunkowej.

Narzędzie do kompleksowej analizy ryzyka RODO

Celem twórców aplikacji GDPR Risk Tracker było stworzenie narzędzia do kompleksowej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) pozwalająca na weryfikację zgodności z RODO. W tym celu zbudowana została autorska metodyka, która ma za zadanie wyręczyć użytkownika i w jego imieniu przeprowadzić analizę, jak również udzielić wartościowych rekomendacji dla zabezpieczenia procesów przetwarzania danych w swojej organizacji.

Korzystając z reprezentatywnych zbiorów danych oraz predefiniowanych szablonów i słowników praca z naszą aplikacją staje się szybka, wygodna i wyjątkowo łatwa. Po stronie użytkownika leży tylko wybór odpowiednich danych i nadanie im właściwej wagi, według naszej skali. Wybór dokonany przez użytkownika powinien oddawać stan faktyczny analizowanego na potrzeby RODO procesu.