Analiza ryzyka - wyliczone ryzyko

04.07.Ryzyko

Zobacz, jakie ostatecznie jest ryzyko w każdym z Twoich procesów biznesowych. Ryzyko dla podmiotów danych.

Ryzyko podzielone na:

  • ryzyko utraty
  • ryzyko zniszczenia
  • ryzyko modyfikacji
  • ryzyko ujawnienia
  • ryzyko nieuprawnionego dostępu

Możesz także ocenić skutek dla ochrony danych (DPIA) poprzez doszacowanie obliczonego wcześniej ryzyka.