Analiza ryzyka - podleganie obowiązkom

04.03.Obowiazki ADO

Dzięki badaniu charakteru przetwarzania dla każdej czynności przetwarzania możemy wskazać Ci, jakim obowiązkom jako Administrator Danych podlegasz.

Od razu uzyskujesz informację czy musisz:

  • Prowadzić Rejestr Czynności Przetwarzania?
  • Powołać Inspektora Ochrony Danych?
  • Przeprowadzić Analizę Skutku dla Ochrony Danych (DPIA)?