Z czego się składa?

GDPR Risk Tracker służy do analiz ryzyka. Ale analiza ryzyka to zaledwie część tego, co potrafi nasza aplikacja. Zobacz pełną listę elementów i funkcjonalności, które składają się na naszą aplikację.

Lista Administratorów Danych Osobowych

Możesz dodać tak dużo ADO, jak tylko chcesz. Dzięki temu masz pełną dowolność, jak wykorzystujesz GDPR Risk Tracker. Jeśli jesteś...

Rejestr Czynności Przetwarzania

Stwórz Rejestr Czynności Przetwarzania. Każda czynność to jednocześnie Twoje analizy ryzyka. W jednym miejscu masz wszystkie dane dotyczące Twoich procesów...

Dodatkowi użytkownicy

Analizę możesz wykonywać sam, ale lepiej pracować w grupie! Dodawaj dodatkowych użytkowników do Twojego konta, a następnie wskaż, w których...

Analiza ryzyka - wykaz danych osobowych

Od tego, jakie dane przetwarzasz, zależy w dużej mierze analizowane ryzyko. Dlatego do wykazu danych osobowych podeszliśmy bardzo poważnie.

Analiza ryzyka - podleganie obowiązkom

Dowiedz się jakim obowiązkom, jako Administrator Danych podlegasz. Czy musisz prowadzić Rejestr Czynności Przetwarzania, powołać Inspektora Ochrony Danych albo przeprowadzić...

Analiza ryzyka - dane do rejestrów

Miej wszystkie dane do rejestrów pod ręką. Kontroluj m.in. źródła pozyskania danych, odbiorców, transfery i retencję danych.

Analiza ryzyka - zagrożenia

W naszej metodzie analizy ryzyka zaczynasz od określenia, jakie zagrożenia mogą wystąpić w analizowanych czynnościach. Dla każdego zagrożenia określasz prawdopodobieństwo...

Analiza ryzyka - zabezpieczenia

Dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń określ najlepsze zabezpieczenie.

Analiza ryzyka - wyliczone ryzyko

Zobacz, jakie ostatecznie jest ryzyko w każdym z Twoich procesów biznesowych.

Kopiowanie czynności

W każdej chwili możesz wykonać kopię swojej czynności. Dzięki temu zachowujesz wersje historyczne i wykazujesz się ulepszaniem procesów. Możesz także...