Egzamin certyfikacyjny GDPR Risk Tracker już 9.12 - Zapisz się

Certyfikat RT plansza

Uczestnikom programu certyfikacyjnego dla Inspektorów Ochrony Danych GDPR Risk Tracker udostępniamy termin egzaminu certyfikacyjnego, który odbędzie się w dniu 2 grudnia w godzinach 10:00 - 12:30.

Aby podejść do egzaminu, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na tej stronie.
Przystępując do egzaminu, prosimy o przygotowanie dowodu tożsamości.  

Egzamin obejmuje wiedzę o RODO w szczególności zaprezentowaną na kursie podzielonym na następujące bloki:

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Cel regulacji i podejście regulacyjne
 2. Zakres regulacji
 3. Podstawowe pojęcia
 4. Zasady przetwarzania

PRZESŁANKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii
 2. Zgoda i jej dokumentowanie
 3. Uzasadniony interes administratora – test równowagi

KONSTRUOWANIE SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU

 1. Podejście oparte na ryzyku
 2. Analiza ryzyka i metody analizy ryzyka
 3. Analiza zgodności a analiza bezpieczeństwa
 4. Relacja administrator – podmiot przetwarzający

DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA

 1. Zasada rozliczalności
 2. Podstawowe obowiązki dokumentacyjne administratora
 3. Podstawowe obowiązki dokumentacyjne  podmiotu przetwarzającego

KONTROLA I POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZEŃ – KARY

 1. Cel postępowania kontrolnego
 2. Orzecznictwo Prezesa Urzędu w sprawach, w których nałożona została administracyjna kara pieniężna

 

ZAPISZ SIĘ