[VIDEO] Jak wykonać analizę ryzyka - część III

Analiza Ryzyka Video Dominik Lubasz

Radca prawny dr Dominik Lubasz przeprowadzi przez część III (DANE DO REJESTRÓW) analizy ryzyka czynności przetwarzana z wykorzystaniem GDPR Risk Tracker.

Dowiecie się między innymi:

  • Jakie dane dotyczące przetwarzanej czynności należy gromadzić, aby móc stworzyć prawidłowy Rejestr Czynności Przetwarzania
  • Jak określać kategorie osób oraz źródła pozyskania danych
  • Kim są odbiorcy danych i jak prowadzić ich ewidencję
  • Czym są transfery danych oraz retencja danych
  • Jakie czynniki wpływają na wagę danych przetwarzanych w czynnościach

Zapraszamy do oglądania!

Jak prowadzić analizę ryzyka z RODO (część III)